Monica Arnoldsen

  • Hej

    Jeg har efter gentagende forsøg med tilsætning af dronninger til mine 3 stader måtte sande at jeg er i en efter min mening svær situation. Jeg har 2 stader, uden dronning og den 3 stade er også uden dronning men med det forskel, at jeg må indse at jeg nu har en æglæggende arbejder, så frit lægger æg over og under dronningegitteret. Jeg har kø…[Læs mere]

  • Hejsa

    Jeg har brug for nogle erfarne biavleres input. Jeg er selv kun biavler i 4. sæson og har haft en noget uheldig sæson i år – gentagne sværmninger i samme stade, har nærmest decimeret 2 af mine familier til ingenting. Nu ser det dog ud til, at jeg har fået dem ud af sværmtilstand, hvilket er skønt. Jeg var i processen med mærkning af de ny…[Læs mere]

  • Hent mere