Svar til: Udsendt fra Ole Hertz: Problemer omkring parallelavl

FORUM FOR BIAVLERE Forums Økologisk biavl Udsendt fra Ole Hertz: Problemer omkring parallelavl Svar til: Udsendt fra Ole Hertz: Problemer omkring parallelavl

#1146 Score: 0

Flemming Vejsnæs
Deltager
10 pts

Svar fra Ole Hertz:

Hej igen,

Det var netop det Keld Erik beskriver der er problemet. I 10 år var det nok med CVR nr for mine “almindelige bier” og et SE nr for den økologiske drift. Nu skal man have to selvstændige CVR numre og det tillader Told og skat ikke!

Jeg har hele tiden fået at vide at der kunne drives parallelavl når de økologiske og konventionelle bigårde var fysisk adskilte, og at der ikke var specielle krav til den konventionelle drift.

I 2015 havde jeg besøg af en øko-kontrollør der påpegede at det var en alvorlig forseelse at jeg på et af mine 30 konventionelle stader havde fodret i en Segeberg foderkasse af kunststof, og at jeg skulle vinterfodre alle mine bier med økologisk sukker, og kun som supplement. De skulle overvejende overvintre på deres egen honning.
Hvis det er forkert at bruge en foderkasse af kunststof til den ikke økologiske bigård, hvad så med plastforing af sække med sukker?  Må man så heller ikke opbevare sin honning i plastspande i røringsperioden?
Der er åbenbart ikke helt klarhed over hvad der er gældende blandt N.Es medarbejdere.

Jeg fik senere at vide fra Nat.erhverv at min driftsform var i orden og at jeg ikke behøvede drive de konventionelle bigårde økologisk og ikke behøvede at søge om det.
Men læser man forslag til de nye regler ser det ud til at der skal søges hvert år.

Kontrollen af de økologiske bier det år bestod i øvrigt kun i at kontrolløren kastede et blik på staderne på Christiansø – der skulle ikke åbnes – hvorefter jeg sejlede ham de 18 km. tilbage til Bornholm!
Kontrolløren havde desværre ikke mulighed for at bidrage til benzinen, men det havde jeg nu heller ikke bedt ham om.

Man kan komme ud for mange interessante oplevelser som økologisk biavler.

Hilsen Ole Hertz