Stig Hansen

  • Neonikotinoider er påvist skadeligt for bier og er derfor pålagt begrænsninger i anvendelsen i visse lande.

    I Danmark har Miljøstyrelsen givet dispensation til anvendelse til bejdsning af frø til roer og vinterraps. Det er sket ud fra den begrundelse at ingen bier kommer i kontakt med de bejsede frø – at roer ikke går i blomst – og at vinter…[Læs mere]

  • Hent mere