sprøjtning hvad gør vi, eller skal vi ingen ting gøre?

FORUM FOR BIAVLERE Forums Love og regler sprøjtning hvad gør vi, eller skal vi ingen ting gøre?

This topic contains 18 svar, has 8 stemmer, and was last updated by  Gunner Lund 4 years siden.

Viser 6 indlæg - 7 til 12 (af 19 i alt)
 • Forfatter
  Indlæg
 • #4329 Score: -1

  Ole Sam Nielsen
  Deltager
  35 pts

  Her er lidt statistik at læse på, og når man så tænker på at der er 32.000.000 svin i Danmark , er der ikke meget plads til de små nøjsomme planter, og insekterne
  Masse-screening viser ulovlige sprøjtemidler i grundvandet
  Tre af de 11 stoffer, metazachlor ESA, metazachlor OA og t-sulfinylacetic acid, stammer fra to sprøjtemidler, som aldrig har været godkendt til anvendelse i Danmark.
  https://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/massescreening-viser-ulovlige-sproejtemidler-i-grundvandet/
  …………………………………………………………………..
  https://gylle.dk/?s=roundup
  ………………………………………………………………………………..
  Danmarks statistik
  Salget af pesticider til anvendelse i landbrugets planteavl samt
  behandlingshyppighed efter pesticidgruppe, måleenhed og tid
  Virksomt stof(tons) 2017 2629,79
  ………………………………………..
  https://www.dn.dk/nyheder/salget-af-glyphosat-til-landbruget-stiger/
  Salg af sprøjtegift til private haver falder
  Men heldigvis er der også gode nyheder at finde i statistikkerne. For mens salget stiger i landbruget, så er der flere haveejere end tidligere, der vælger hakkejernet frem for giftsprøjten.
  Salget til private haver er faldet fra 16,2 ton i 2014 til 11,7 ton i 2017.

  Samlet set blev der i 2017 solgt 20 tons sprøjtegift til private, og det svarer til 0,8 procent af de 2470 tons gift, der blev solgt til landbruget.
  ……………………………….

  This post has received 1 vote down.
  #4330 Score: -1

  Gunner Lund
  Deltager
  -5 pt

  Hej Gert

  Vil du kontakte tak

  Gunner

  This post has received 1 vote down.
  #4333 Score: 3

  Arne T. Henriksen
  Deltager
  4 pts

  Kære Gunner Lund

   

  Tak for dit indlæg.

   

  Først og fremmest vil jeg gerne slå fast, at Danmarks Biavlerforening har et stort fokus på pesticider, og jeg er helt tryg ved sekretariatets rådgivning på området.

   

  Det fremgår ikke af vores formål, at foreningen generelt er imod brugen af pesticider, og derfor har vi en mere nuanceret tilgang til spørgsmålet. Gennem vores projekter, analyser og forsøg identificerer vi løbende udfordringer med pesticider, og i disse tilfælde arbejder vi konkret med disse problemer. Sådan var det bl.a. tilfældet ved problemer med Neonikotinoiderne, Clopyralid og Glyfosat. En del af dette sker gennem offentlige kampagner, andre gange sker det gennem politiske høringssvar. Men vi finder det generelt mest effektivt at have en dialog, sådan som du også er blevet opfordret til at gå i dialog med landmanden.

   

  Vores dialog sker blandt andet ved møder med Miljøministeren, møder med Landbrug & Fødevarer og møder med andre grønne organisationer. Danmarks Biavlerforening er sidder med i Miljøstyrelsens ”Dialogforum for plantebeskyttelsesmidler” og EU’s dialogforum ECHA (European Chemicals Agency). Vi arbejder her bl.a. på en ny og mere nutidig godkendelsesprocedure for pesticider, hvor pesticiderne i højere grad skal vurderes ud fra deres langsigtede effekt på bier og hvad der sker, når flere midler blandes.

   

  Vi sætter løbende fokus på udfordringer med pesticider, hvilket senest er sket i nedenstående pressemeddelelse, der er blevet bragt i flere landbrugsaviser:

  Pressemeddelelse: Sprøjt med omtanke

   

  Jeg håber du vil være opmærksom på det store fokus, som vi i foreningen har på pesticider. Se eksempelvis artiklen om projektet Insignia i Tidsskrift for Biavl 1/2020, hvor vi samarbejder gennem et internationalt konsortium forsøger at afdække biernes eksponering for pesticider i det omgivende miljø.

  Med venlig hilsen

  Arne T. Henriksen

  Formand DBF

   

  This post has received 3 votes up.
  #4334 Score: -1

  Gunner Lund
  Deltager
  -5 pt

  Hej Arne

   

  Først tak for svar på dit svar.

  Jeg har kendt til  landbruget gennem mange år. Både regeringer og andre interesser gruppe har i mange år forsøgt med dialog med landbruget. De har selvfølgelig bevæget sig. Jeg forstå godt at de skal tjene penge for at leve. Jeg tænker nogen gange det er som at tisse i bukserne, varmen forsvinder efter kort tid. Jeg gætter på at jorden og vores grundvand bliver så forurenet at vi hverken kan dyrke ordentlig afgrøder, og vi kan ikke drikke vores vand uden det skal renses.  Jeg ved hvor mange år der går.

  Som svar på dialog med landmændene så tror jeg nok de vil lytte, men hvis der står penge på spil, tror jeg at mange landmænd og andre gør hvad der bedst for dem, på kort sigt. Jeg tror at de er lige glad med, om så jeg kommer med ti glas honning.

  Heldigvis har vi fået en regering som tager det mere alvorlig. Jeg er uddannet til at tale med folk, og jeg er god til at tale med landmænd, men det er pengene der afgør hans beslutning.

  Landmændene har i mange år sagt vi skal nok forberede os, men det har gået alt for langsomt, naturen er mange steder taget skade af deres behandling. Det kan enhver dog se. Der er ingen ukrudt i deres marker, de er helt døde for liv.

  Landmændene er lige som dem der ønsker fri hastighed på vejene. De siger begge at de nok skal køre efter forholdene. Det ved alle det går ikke. der vil slået alt for mange mennesker ihjel. Derfor var samfundet nødt til at nedsætte hastigheden med lov. Landbruget har også brug for lov for at dyrke jorden ordentlig.

  Landbruget har fået lov til at gøre næsten hvad de vil, dog er der heldigvis landmænd som er blevet økologisk, og de beviser at man godt kan dyrke i pagt med naturen.

  Vi er måske alle sammen tilbøjelig til at lukke øjnene for mange ting. vi kan ikke overkomme at råbe vagt i gevær.

  Det er selvfølgelig derfor vi har folketings partier, interesse foreninger til at varetage hvad der er godt for mennesker og dyr. Jeg er af den opfattelse at vi glemmer naturen. Vi vil hellere have en ny bil. Jeg kunne tænke godt mig at vi blev en afdeling af Danmark naturforening så ville vi være stærkere.

  Tak for at du gav din mening tilkende Arne her, og tak for informationer.

  Venlig hilsen

  Gunner Lund

   

  This post has received 1 vote down.
  • Dette svar blev ændret 4 years siden af  Gunner Lund.
  #4336 Score: -2

  Keld Ole Gade
  Deltager
  1 pt

  Overdrivelse fremmer forståelsen. Der er kun omkring 13.000.000 svin i Danmark, i følge Danmarks Statistik.https://www.dst.dk/da/Indberet/oplysningssider/svinebestanden#

  Hilsen Ole

  This post has received 2 votes down.
  #4337 Score: 1

  Bo Brebøl
  Deltager
  6 pts

  Når jeg læser denne tråd, oplever jeg en frustration over danske landmænds adfærd, som rækker langt ud over det oprindelige emne: Brugen af pesticider og hvad Danmarks Biavlerforening kan gøre ved det.

  Dansk landbrug er blevet industrialiseret, og det påvirker også bierne. Svin og gylle har dog mindre betydning for bierne. For at forstå de afvigende tal skal man være opmærksom på, at det med den tiltagende effektivitet tager mindre end et halvt år at producere et slagtesvin. Det lave tal er et udtryk for den øjeblikkelige bestand; det høje tal angiver den årlige produktion.

  Det store problem i relation til bierne er forarmningen af naturen og landbrugslandskabet med store rene afgrøder uden blomster og levende hegn hjulpet på vej af en særdeles effektiv anvendelse af pesticider. Danmarks biavlerforening gør en stor indsats på alle disse områder, ofte i samarbejde med andre organisationer. Samarbejde er værdifuldt, men sammenslutning med større naturorganisationer med en mere diffus baggrund og et uklart sigte vil hverken gavne bierne eller biavlerne. Det vidner den løbende debat om at begrænse honningbiernes adgang til naturen om.

  På pesticidområdet arbejder Danmarks Biavlerforening seriøst for udfasning af de mest skadelige midler og for en bedre procedure for godkendelse, hvor man ikke alene lægger vægt på den akutte giftvirkning af det enkelte middel, men også vurderer risikoen for langtidseffekter og samspilseffekter, se Arne T. Henriksens ovenstående mere detaljerede indlæg herom.

  This post has received 1 vote up.
Viser 6 indlæg - 7 til 12 (af 19 i alt)

Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.