Nye regler for økologisk honning – NaturErhvervsstyrelsen har udsendt dette

FORUM FOR BIAVLERE Forums Økologisk biavl Nye regler for økologisk honning – NaturErhvervsstyrelsen har udsendt dette

This topic contains 29 svar, has 10 stemmer, and was last updated by  Bo Brebøl 5 years, 2 months siden.

Viser 6 indlæg - 1 til 6 (af 30 i alt)
 • Forfatter
  Indlæg
 • #975 Score: -1

  Flemming Vejsnæs
  Deltager
  10 pts

  Nye regler vil give boom i produktion af dansk øko-honning
  Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen gør det nu nemmere at producere økologisk honning i Danmark. Nye regler forventes at kunne bringe antallet af økologiske honningproducenter fra fem i dag op til 300 i 2020.

  19. december 2016

  Det skal være lettere at producere økologisk honning i Danmark, mener miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen. Derfor har han sendt en ny fortolkning af reglerne for økologisk honningproduktion i høring, som betyder, at det areal, hvor der kan produceres økologisk honning, bliver mere end 20 gange større end i dag. Det svarer til en udvidelse fra et areal på størrelse med Rømø til et areal på størrelse med Lolland og Falster.

  Det forventes, at antallet af økologiske biavlere vil gå fra fem i dag til ca. 300 i 2020. Den danske økologiske honning vil være produceret med mindst 95 procent nektar og pollen, som bierne har indsamlet fra økologiske arealer, miljøvenligt drevne arealer eller naturarealer.

  – Danmark er et landbrugsland med en stor landbrugsproduktion, og vi har ikke det samme naturgeografiske udgangspunkt med store sammenhængende naturområder, som mange andre lande. Derfor er jeg særlig glad for, at det er lykkedes at finde en model, hvor der nu åbnes op for mere danskproduceret økologisk honning samtidig med, at troværdigheden omkring produktet er helt i top, siger Esben Lunde Larsen.

  De nye muligheder for økologisk biavl skulle først have været på plads til 2018, men tidligere på året bad ministeren NaturErhvervstyrelsen se på muligheden for at fremskynde processen.

  – Jeg er rigtig glad for, at vi nu kan give de økologiske biavlere flere muligheder et helt år tidligere end forudsat i aftalen om Fødevare- og landbrugspakken. Initiativet om økologisk biavl er et blandt flere, som skal styrke en konkurrencedygtig økologisk sektor, som partierne i den nuværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti blev enige om i aftalen om Fødevare- og landbrugspakken, siger Esben Lunde Larsen.

  Mulighederne for økologisk biavl forøges også fremadrettet med væksten i det økologiske areal. I 2016 blev der søgt om Økologisk Arealtilskud til cirka 40.000 nye økologiske hektar.

  Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. marts 2017, og biavlere, der ønsker at producere økologisk honning, har frem til den 10. april 2017 til at søge om autorisation.

  Yderligere oplysninger:
  Har du spørgsmål, kan du kontakte Pressesekretær i Miljø- og Fødevareministeriet Jonatan Lykke-Olesen, tlf.: 9359 7082, e-mail: jolyk@mfvm.dk

  Er du journalist, er du velkommen til at kontakte NaturErhvervstyrelsens presse-telefon tlf.: 4189 2507

  Se nyheden på hjemmesiden

  This post has received 1 vote down.
  #976 Score: 0

  Flemming Vejsnæs
  Deltager
  10 pts

  Danmarks Biavlerforening for udsendt nedenstående som reaktion:

  Miljø- og Fødevareministeren klar med nye regler for økologisk biavl
  Det skal være lettere at producere økologisk honning i Danmark, mener miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen. Derfor har han sendt en ny fortolkning af reglerne for økologisk honningproduktion i høring, som betyder, at det areal, hvor der kan produceres økologisk honning, bliver mere end 20 gange større end i dag. Det svarer til en udvidelse fra et areal på størrelse med Rømø til et areal på størrelse med Lolland og Falster.

  »Danmark er et landbrugsland med en stor landbrugsproduktion, og vi har ikke det samme naturgeografiske udgangspunkt med store sammenhængende naturområder, som mange andre lande. Derfor er jeg særlig glad for, at det er lykkedes at finde en model, hvor der nu åbnes op for mere danskproduceret økologisk honning samtidig med, at troværdigheden omkring produktet er helt i top« siger Esben Lunde Larsen.

  Et alt for lille skridt i den rigtige retning
  Danmarks Biavlerforening har i en længere periode samarbejdet med Landbrug & Fødevares Økologisektion om en ændring af reglerne. Desværre er der kun i nogen grad blevet lyttet til erhvervets ønsker, og Danmarks Biavlerforening ønsker derfor at fortsætte dialogen med ministeren.

  »Forslaget er et skridt i den rigtige retning, men desværre et alt for lille skridt. Vi ser stadig langt mere lempelige vilkår i vores nabolande, og således vil forbrugerne fortsat primært finde udenlandsk økologisk honning i butikkerne. Den udenlandske økologiske honning er vel at mærke produceret, så det ikke overholder de danske krav, og alligevel mærkes det med det røde danske ø-mærke« siger Knud Graaskov, formand for Danmarks Biavlerforening.

  Det helt store problem i forbindelse med økologisk biavl i Danmark er, at økologireglerne tolkes alt for restriktivt i forhold til i andre lande. Det medfører, at der i dag importeres over 600 tons økologisk honning årligt. Et marked, som danske biavlere ikke kan få del i.

  »En betydelig produktion af dansk økologisk honning skal muliggøres ved, at den danske
  fortolkning afstemmes med udenlandske retningslinjer. Med ministerens forslag vil dansk økologisk honning fortsat primært være produceret på nogle få naturarealer, og således ikke på økologiske landbrug, der kunne nyde godt af biernes bestøvning« siger Knud Graaskov.

  Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. marts 2017, og biavlere, der ønsker at producere økologisk honning, har frem til den 10. april 2017 til at søge om autorisation. Danmarks Biavlerforening vil løbende orientere om processen.

  This post has received 1 vote up and 1 vote down.
  #978 Score: 0

  Kurt Holbæk
  Deltager
  5 pts

  Hej. Ved man allerede nu om der bliver mulighed for at have både økologisk og konventionel biavl på samme bedrift ?

  Kurt Holbæk

  #979 Score: 0

  Flemming Vejsnæs
  Deltager
  10 pts

  Høringsportalen – følgende er pt. til høring.

  https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/60195

  Bla. står der:

  Kapitel 7

  Bier

  § 66. Bistader til økologisk biavl skal bestå af mindst 50 % naturlige materialer.

  § 67. Økologiske bigårde skal placeres, så bierne trækker på 95 % godkendte nektar- og pollenkilder inden for en radius af bigården på 3 km.

  Stk. 2. Nektar- og pollenkilder betragtes som godkendte, hvis de stammer fra økologiske arealer, miljøvenligt drevet arealer eller naturarealer, jf. dog stk. 3.

  Stk. 3. Arealerne i stk. 2 må ikke være:

  1) Behandlet med pesticider eller handelsgødning.

  2) Kortlagt efter jordforureningsloven på hverken vidensniveau 1 eller vidensniveau 2.

  3) Områder der kan være lettere forurenet i henhold til den til enhver tid gældende jordforureningslovs § 50a.

  § 68. NaturErhvervstyrelsen udarbejder hvert år efter fristen for den fælles indberetning et kort over de områder hvor kriterierne i § 67 er opfyldt. Godkendelse eller afvisning af de i § 14, stk. 1, nr. 4, indberettede koordinater på bigårde sker på baggrund af dette kort. Kortet opdateres en gang årligt, og det er altid det senest udarbejdede kort, som er gældende. Kortet er tilgængeligt på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside http://www.naturerhverv.dk.

  …..

  Indberetning

  § 14. Producenten skal hvert år indberette oplysninger om

  1) jordbrugsbedriftens planteproduktion i den løbende vækstsæson, herunder om arealer, afgrødesammensætning og omlægningstidspunkt,

  2) jordbrugsbedriftens husdyrproduktion i det løbende kalenderår, herunder om husdyrholdets størrelse, sammensætning og omlægningstidspunkt, og

  3) græsningsrettigheder og

  4) bedriftens biavl, herunder om antal bi-familier, nøjagtig placering af bigården med angivelse af koordinater og omlægningstidspunkt.

  Stk. 2. De i stk. 1, nr. 1-3, nævnte oplysninger skal indgives til NaturErhvervstyrelsen via Fællesskema, jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om markkort og elektronisk Fællesskema.

  Stk. 3. De i stk. 1, nr. 4 nævnte oplysninger skal inden 10. april sendes særskilt til NaturErhvervstyrelsen, som skal godkende placeringen af bigården. Hvis placeringen ikke kan godkendes, har biavleren 5 hverdage efter modtagelse af afslaget til at sende et nyt koordinatsæt, som ligger inden for det godkendte areal, jf. § 67, til endelig godkendelse af placering.

  …..

  This post has received 1 vote up and 1 vote down.
  #980 Score: 1

  Flemming Vejsnæs
  Deltager
  10 pts

  Til Kurt ang. parallel produktion. Reglerne er lige kommet i dag. Så vi skal have tid til at læse og forstå. Umiddelbart er det sådan, at der ikke må foregå parallel produktion. Men dette er et yderst relevant spørgsmål, som vi bør sende videre til myndighederne.

  This post has received 1 vote up.
  #989 Score: 0

  Bo Brebøl
  Deltager
  6 pts

  For mig fremstår høringsudkastet nærmest som offipyk = officiel volapyk. Der er virkelig plads til forbedringer.

  Der er plads til parallel produktion, men det forudsætter klar adskillelse og dokumentation.

Viser 6 indlæg - 1 til 6 (af 30 i alt)

Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.