Svar til: sprøjtning hvad gør vi, eller skal vi ingen ting gøre?

FORUM FOR BIAVLERE Forums Love og regler sprøjtning hvad gør vi, eller skal vi ingen ting gøre? Svar til: sprøjtning hvad gør vi, eller skal vi ingen ting gøre?

#4337 Score: 1

Bo Brebøl
Deltager
6 pts

Når jeg læser denne tråd, oplever jeg en frustration over danske landmænds adfærd, som rækker langt ud over det oprindelige emne: Brugen af pesticider og hvad Danmarks Biavlerforening kan gøre ved det.

Dansk landbrug er blevet industrialiseret, og det påvirker også bierne. Svin og gylle har dog mindre betydning for bierne. For at forstå de afvigende tal skal man være opmærksom på, at det med den tiltagende effektivitet tager mindre end et halvt år at producere et slagtesvin. Det lave tal er et udtryk for den øjeblikkelige bestand; det høje tal angiver den årlige produktion.

Det store problem i relation til bierne er forarmningen af naturen og landbrugslandskabet med store rene afgrøder uden blomster og levende hegn hjulpet på vej af en særdeles effektiv anvendelse af pesticider. Danmarks biavlerforening gør en stor indsats på alle disse områder, ofte i samarbejde med andre organisationer. Samarbejde er værdifuldt, men sammenslutning med større naturorganisationer med en mere diffus baggrund og et uklart sigte vil hverken gavne bierne eller biavlerne. Det vidner den løbende debat om at begrænse honningbiernes adgang til naturen om.

På pesticidområdet arbejder Danmarks Biavlerforening seriøst for udfasning af de mest skadelige midler og for en bedre procedure for godkendelse, hvor man ikke alene lægger vægt på den akutte giftvirkning af det enkelte middel, men også vurderer risikoen for langtidseffekter og samspilseffekter, se Arne T. Henriksens ovenstående mere detaljerede indlæg herom.

This post has received 1 vote up.