Svar til: sprøjtning hvad gør vi, eller skal vi ingen ting gøre?

FORUM FOR BIAVLERE Forums Love og regler sprøjtning hvad gør vi, eller skal vi ingen ting gøre? Svar til: sprøjtning hvad gør vi, eller skal vi ingen ting gøre?

#4333 Score: 3

Arne T. Henriksen
Deltager
4 pts

Kære Gunner Lund

 

Tak for dit indlæg.

 

Først og fremmest vil jeg gerne slå fast, at Danmarks Biavlerforening har et stort fokus på pesticider, og jeg er helt tryg ved sekretariatets rådgivning på området.

 

Det fremgår ikke af vores formål, at foreningen generelt er imod brugen af pesticider, og derfor har vi en mere nuanceret tilgang til spørgsmålet. Gennem vores projekter, analyser og forsøg identificerer vi løbende udfordringer med pesticider, og i disse tilfælde arbejder vi konkret med disse problemer. Sådan var det bl.a. tilfældet ved problemer med Neonikotinoiderne, Clopyralid og Glyfosat. En del af dette sker gennem offentlige kampagner, andre gange sker det gennem politiske høringssvar. Men vi finder det generelt mest effektivt at have en dialog, sådan som du også er blevet opfordret til at gå i dialog med landmanden.

 

Vores dialog sker blandt andet ved møder med Miljøministeren, møder med Landbrug & Fødevarer og møder med andre grønne organisationer. Danmarks Biavlerforening er sidder med i Miljøstyrelsens ”Dialogforum for plantebeskyttelsesmidler” og EU’s dialogforum ECHA (European Chemicals Agency). Vi arbejder her bl.a. på en ny og mere nutidig godkendelsesprocedure for pesticider, hvor pesticiderne i højere grad skal vurderes ud fra deres langsigtede effekt på bier og hvad der sker, når flere midler blandes.

 

Vi sætter løbende fokus på udfordringer med pesticider, hvilket senest er sket i nedenstående pressemeddelelse, der er blevet bragt i flere landbrugsaviser:

Pressemeddelelse: Sprøjt med omtanke

 

Jeg håber du vil være opmærksom på det store fokus, som vi i foreningen har på pesticider. Se eksempelvis artiklen om projektet Insignia i Tidsskrift for Biavl 1/2020, hvor vi samarbejder gennem et internationalt konsortium forsøger at afdække biernes eksponering for pesticider i det omgivende miljø.

Med venlig hilsen

Arne T. Henriksen

Formand DBF

 

This post has received 3 votes up.