Svar til: sprøjtning hvad gør vi, eller skal vi ingen ting gøre?

FORUM FOR BIAVLERE Forums Love og regler sprøjtning hvad gør vi, eller skal vi ingen ting gøre? Svar til: sprøjtning hvad gør vi, eller skal vi ingen ting gøre?

#4329 Score: -1
Ole Sam Nielsen
Deltager
35 pts

Her er lidt statistik at læse på, og når man så tænker på at der er 32.000.000 svin i Danmark , er der ikke meget plads til de små nøjsomme planter, og insekterne
Masse-screening viser ulovlige sprøjtemidler i grundvandet
Tre af de 11 stoffer, metazachlor ESA, metazachlor OA og t-sulfinylacetic acid, stammer fra to sprøjtemidler, som aldrig har været godkendt til anvendelse i Danmark.
https://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/massescreening-viser-ulovlige-sproejtemidler-i-grundvandet/
…………………………………………………………………..
https://gylle.dk/?s=roundup
………………………………………………………………………………..
Danmarks statistik
Salget af pesticider til anvendelse i landbrugets planteavl samt
behandlingshyppighed efter pesticidgruppe, måleenhed og tid
Virksomt stof(tons) 2017 2629,79
………………………………………..
https://www.dn.dk/nyheder/salget-af-glyphosat-til-landbruget-stiger/
Salg af sprøjtegift til private haver falder
Men heldigvis er der også gode nyheder at finde i statistikkerne. For mens salget stiger i landbruget, så er der flere haveejere end tidligere, der vælger hakkejernet frem for giftsprøjten.
Salget til private haver er faldet fra 16,2 ton i 2014 til 11,7 ton i 2017.

Samlet set blev der i 2017 solgt 20 tons sprøjtegift til private, og det svarer til 0,8 procent af de 2470 tons gift, der blev solgt til landbruget.
……………………………….

This post has received 1 vote down.