Svar til: sprøjtning hvad gør vi, eller skal vi ingen ting gøre?

FORUM FOR BIAVLERE Forums Love og regler sprøjtning hvad gør vi, eller skal vi ingen ting gøre? Svar til: sprøjtning hvad gør vi, eller skal vi ingen ting gøre?

#4324 Score: 1

Gert O. Johansen
Medlem
14 pts

Det er godt nok nogen store spredhagl der skydes med her ovenfor i det der burde være en saglig debat debat ?
Gunner hvis det står til troende, at du fra Dansk Biavler Forening har fået at vide, at der ingen regler er for landmænds (og andres) sprøjtning, og at de kan gøre som de vil, så skal vi da ha’ navn på den medarbejder. Han bør da absolut ikke være en del af foreningen, det er han da alt for uvidende til ! (Lad os gerne få en kommentar fra DBF)
Og hvis Ole nu blev forlangt til at dokumentere alle hans voldsomme påstande, så kommer han nu hurtigt til kort. Sådan nogle galsindede udgydelser fremmer da ikke på nogen måde vores sag, det har jo mere karakter af religion og ekstremisme !
Har i f.eks. været i jeres lokale plantemarked, byggemarked eller supermarked for nylig ? Og har i tænkt over om alle de hyldemetre med alverdens sprøjtemidler og andre giftstoffer mon købes af landmændene ? Næh de sprøjtes i vid udstrækning ud i haverne hos jeres naboer i “Ligusterparcellerne” og i nogen tilfælde efter princippet; dobbelt så meget må være dobbelt så godt.
Der har i tidens løb været flere artikler i TfB omhandlende bl.a. sprøjtning og sprøjteskader. Og biavlerforeningen har også været med til at sætte nogle væsentlige fodaftryk og været medvirkende til at få forbud imod nogle af de sprøjtemidler der påviseligt at skadelige for vores bier.
Men vær lidt mere realistiske i jeres brede angreb på hele landbrugserhvervet. Vi skal jo stadig ha’ noget at spise.
Og for ikke at skabe nogen misforståelser; jeg er ikke landmand og ej heller beskæftiget i beslægtet erhverv.
Men jeg ønsker mig altså heller ikke, at blive henvist til at købe fødevarer som er importeret fra mange af de lande hvor der er langt mindre kontrol med brug af pesticider og med fødevarehygiejne mv. Og det bliver da hurtigt konsekvensen hvis det lykkes jer at få total forbud mod at avle fødevarer i DK.

This post has received 2 votes up and 1 vote down.