Svar til: Oxalsyre fordamper erfaringer

FORUM FOR BIAVLERE Forums Bimateriel Oxalsyre fordamper erfaringer Svar til: Oxalsyre fordamper erfaringer

#3714 Score: 0

Gert O. Johansen
Medlem
14 pts

Nåh Johannes, ingen har meldt tilbage på dit spørgsmål, så jeg prøver med et “lille” bidrag.
Jeg har ikke forfærdelig stor erfaring med fordampning af oxalsyre, men har dog lidt info til dig.
Som så meget andet, så er der jo både pro og cons hvad angår oxalsyrefordampning.
Lad os tage et par fordele først:
Udført korrekt er behandlingen meget effektiv. Se grafeksempel. Størst effekt i ca. den første uge efter behandling.
Der er gode erfaringer med at bifamilier overlever behandlingen, hvilket ikke altid er tilfældet ved OA-drypning.
Med de traditionelle fordampere, der føres ind gennem flyvespalten, da undgår man jo helt at åbne og forstyrre bifamilien. Og man kan med fordel behandle i vinterperiode hvor bierne sidder i vinterklynge.
Og ligeledes er risikoen for at forgifte bierne begrænset i forhold til oxalsyredrypning med OA (oxalsyre) i en sukkeropløsning. Bierne tilskyndes ikke til at indtage (æde) oxalsyren når den fordampes ind i stadet.
Der er også ulemper:
Udsættelse for oxalsyredampe er extremt sundhedsskadeligt for mennesker. Det anbefales kraftigt at benytte sikkerhedsbriller, syrefaste handsker og åndedrætsværn.
Ved ukorrekt opvarmning (og der findes mange typer OA-fordampere) risikerer man at en stor del af OA-krystallerne ikke når at fordampes, men i stedet nedbrydes til myresyre og kulilte !
Ideen med OA-fordampning er jo, at OA-krystaller fordampes inde i stadet, hvorefter de meget hurtigt (på grund af den lave temperatur) rekrystalliserer og binder sig på ALLE OVERFLADER i magasinet. Altså på magasinkassen, tavler, bier m.v. og altså også på alle eksponerede varroamider.
Af ovennævnte kan man så også udlede, at indblæsning af OA-dampe med blæsere eller gas, kun vil medføre, at en stor del af det indblæste fiser lige igennem div. utætheder og ud i guds frie natur.
Når OA-krystallerne opvarmes sker der først en fordampning af vandindholdet i krystallerne, herefter sker der omkring 157°C en fordampning ved det der hedder sublimation. Dvs. at et fast stof overgår til dampform uden foregående smeltning til flydende form. Omkring ca. 189°C sker der så en nedbrydning af det OA der ikke har nået at fordampe, til dels myresyre og dels kulilte ?
Så det er jo ret indlysende, at en korrekt ikke for hurtig og for høj opvarmning er afgørende for et godt resultat, ellers er der risiko for, at kun en begrænset del af OA-krystallerne kommer til at gøre gavn i familien.
Jeg har set flere, mere eller mindre hjemmestrikkede fordampere, bl.a. baseret på dyppekoger, loddekolbe og lign. Fælles for dem er manglende temperaturstyring/kontrol.
Jeg har selv lavet en OA-fordamper ved hjælp af et keramisk PTC-varmeelement. PTC betyder at modstanden i elementet stiger med stigende temperatur, og at den afsatte varmeeffekt og temperaturstigning tilsvarende reduceres.
Jeg håber at du blev lidt klogere ? Ellers er du velkommen med flere spørgsmål.

 

Attachments:
You must be logged in to view attached files.