Svar til: Fodring i det fri – hvorfor er det forbudt?

FORUM FOR BIAVLERE Forums Skadedyr og sygdomme Fodring i det fri – hvorfor er det forbudt? Svar til: Fodring i det fri – hvorfor er det forbudt?

#2132 Score: 0

Ivan Bjorholm Nielsen
Medlem
2 pts

Hvis ikke man bor i et område med særlig stor bitæthed, tror jeg faktisk godt at der kunne være en sundhedsmæssig fordel i at fodre i en tønde et lille stykke fra bigården – også rent sygdomsmæssigt.

Grunden til det er at det vil give bierne noget der ligner en naturlig trækkilde, som ikke har forbindelse med andre bistader. Røveri, som jo kan være en meget effektiv smittespreder, sker aldrig i den del af sæsonen hvor der er træk. Omvendt, så skal der bare stå en enkelt svag familie i en bigård, hvor der fodres på traditionel vis, og så skal de stærke nok finde den og få hul på den. Er røveriet først startet, er det jo som mange har erfaret meget svært at standse igen, og alt inkl. sygdomskim bliver røvet ud.

Derfor vil jeg faktisk nok sætte spørgsmålstegn ved det sundhedsmæssige i den måde vi fodrer på nu, hvis man da ikke bor et sted med stor bitæthed.
Når det så er sagt, vil jeg absolut ikke advokere for at begynde på tøndefodring, da der er mange andre gode grunde til at det ikke er smart at begynde på.