Svar til: Nye regler for økologisk honning – NaturErhvervsstyrelsen har udsendt dette

FORUM FOR BIAVLERE Forums Økologisk biavl Nye regler for økologisk honning – NaturErhvervsstyrelsen har udsendt dette Svar til: Nye regler for økologisk honning – NaturErhvervsstyrelsen har udsendt dette

#1804 Score: 0
Bo Brebøl
Deltager
6 pts

Nu er der udsendt en officiel melding om, at landmændene kan ændre deres afgrødevalg frem til 16. maj:

“Du kan stadig sende ændringer til fællesskemaet
Nu er fristen for at sende fællesskemaet rettidigt passeret, men hvis du har sendt dit Fællesskema, kan du ændre i det frem til og med 16. maj 2017. Du kan også nå at sende et forsinket Fællesskema frem til og med 16. maj 2017.
Publiceret 24. april 2017
Ca. 4.000 landmænd har fået brev om, at Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har rettet i de markblokke, hvor de har indtegnet marker. Hvis du er en af de landmænd, skal du tjekke dit Fællesskema senest 16. maj, som er fristen for at sende ændringer.

Det kan du ændre i fællesskemaet
Du kan frem til og med 16. maj 2017:

sende forslag til ændring af markblokke
op- og nedskrive arealer i fællesskemaet – dog kan arealer, du søger om nyt tilsagn til ikke opskrives efter 21. april
tilføje og slette marker
tilføje og fjerne MFO-arealer
ændre afgrødekoder – du skal anmelde den afgrøde, som du dyrker i perioden 15. maj til 25. juli 2017
tilføje eller slette tilsagnsoplysninger – du kan dog ikke søge om tilsagn til nye marker efter 21. april 2017
tilføje eller fjerne markering for grundbetaling under artikel 32
ændre din ansøgning til Målrettede efterafgrøder, men kun hvis du flytter ansøgningen til andre marker af samme størrelse inden for samme ID15-område. Du kan ikke søge til et større areal. Du kan godt nedskrive din ansøgning, men det vil medføre et træk i din kvælstofkvote.
Du kan sende overdragelser af betalingsrettigheder til og med 16. maj, hvis erhverver har indsendt sit Fællesskema 2017.

Hvis du søger om ø-støtte eller støtte til unge nyetablerede landbrugere efter 21. april, og du ikke søgte ordningen rettidigt, vil den støtte blive nedsat med 1 procent pr. arbejdsdag, vi modtager ansøgningen efter 21. april 2017.

Du kan stadig sende visse ændringer efter 16. maj 2017. Læs mere om ændring af fællesskemaet i ”Brugerguide til Fællesskema 2017”, afsnit 1.6.

Gå til Brugerguide til Fællesskema 2017.

Hvis du ikke nåede at sende dit Fællesskema

Du kan stadig sende fællesskemaet via Tast selv-service til og med 16. maj 2017. Vi nedsætter din støtte med 1 procent pr. arbejdsdag, som vi modtager dit Fællesskema efter 21. april 2017. Hvis du sendte fællesskemaet 22. eller 23. april 2017, anser vi det for modtaget 24. april, og vi trækker 1 procent af din støtte.

Læs en trin for trin-guide eller se de korte film på vores hjemmeside.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til arealtilskud@lfst.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugs- og Fiskeristyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07. ”

Når Landbrugs- og fiskeristyrelsen engang efter 16. maj skal kontrollere, om de ansøgte økobigårdes placering overholder kravet om 95% økoafgrøder inden for 3 km radius og sende meddelelse til ansøgerne herom samt revidere det vejledende kort til årets aktuelle forhold, er vi vel fremme omkring 1. juni. med 10 dages frist til biavleren til at vælge en alternativ placering, når vi vel midten af juni, hvorefter ministeriet velsagtens skal have 14 dage til at godkende placeringerne, således at biavlerne kan få en godkendt placering omkring 1. juli. Der bliver ikke meget dansk økohonning i år, hvis det nuværende regelsæt skal overholdes.