Svar til: Nye regler for økologisk honning – NaturErhvervsstyrelsen har udsendt dette

FORUM FOR BIAVLERE Forums Økologisk biavl Nye regler for økologisk honning – NaturErhvervsstyrelsen har udsendt dette Svar til: Nye regler for økologisk honning – NaturErhvervsstyrelsen har udsendt dette

#976 Score: 0

Flemming Vejsnæs
Deltager
10 pts

Danmarks Biavlerforening for udsendt nedenstående som reaktion:

Miljø- og Fødevareministeren klar med nye regler for økologisk biavl
Det skal være lettere at producere økologisk honning i Danmark, mener miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen. Derfor har han sendt en ny fortolkning af reglerne for økologisk honningproduktion i høring, som betyder, at det areal, hvor der kan produceres økologisk honning, bliver mere end 20 gange større end i dag. Det svarer til en udvidelse fra et areal på størrelse med Rømø til et areal på størrelse med Lolland og Falster.

»Danmark er et landbrugsland med en stor landbrugsproduktion, og vi har ikke det samme naturgeografiske udgangspunkt med store sammenhængende naturområder, som mange andre lande. Derfor er jeg særlig glad for, at det er lykkedes at finde en model, hvor der nu åbnes op for mere danskproduceret økologisk honning samtidig med, at troværdigheden omkring produktet er helt i top« siger Esben Lunde Larsen.

Et alt for lille skridt i den rigtige retning
Danmarks Biavlerforening har i en længere periode samarbejdet med Landbrug & Fødevares Økologisektion om en ændring af reglerne. Desværre er der kun i nogen grad blevet lyttet til erhvervets ønsker, og Danmarks Biavlerforening ønsker derfor at fortsætte dialogen med ministeren.

»Forslaget er et skridt i den rigtige retning, men desværre et alt for lille skridt. Vi ser stadig langt mere lempelige vilkår i vores nabolande, og således vil forbrugerne fortsat primært finde udenlandsk økologisk honning i butikkerne. Den udenlandske økologiske honning er vel at mærke produceret, så det ikke overholder de danske krav, og alligevel mærkes det med det røde danske ø-mærke« siger Knud Graaskov, formand for Danmarks Biavlerforening.

Det helt store problem i forbindelse med økologisk biavl i Danmark er, at økologireglerne tolkes alt for restriktivt i forhold til i andre lande. Det medfører, at der i dag importeres over 600 tons økologisk honning årligt. Et marked, som danske biavlere ikke kan få del i.

»En betydelig produktion af dansk økologisk honning skal muliggøres ved, at den danske
fortolkning afstemmes med udenlandske retningslinjer. Med ministerens forslag vil dansk økologisk honning fortsat primært være produceret på nogle få naturarealer, og således ikke på økologiske landbrug, der kunne nyde godt af biernes bestøvning« siger Knud Graaskov.

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. marts 2017, og biavlere, der ønsker at producere økologisk honning, har frem til den 10. april 2017 til at søge om autorisation. Danmarks Biavlerforening vil løbende orientere om processen.

This post has received 1 vote up and 1 vote down.