Svar til: smitte?

FORUM FOR BIAVLERE Forums Skadedyr og sygdomme smitte? Svar til: smitte?

#863 Score: 0

Ivan Bjorholm Nielsen
Medlem
2 pts

Hvis bare vokset har været varmt nok under afsmeltningen, vil der i praksis ikke være noget problem med sygdomssporer.

En rettesnor kan være at voks og bundfald skal skille pænt i den størknede blok. Er der meget foder/honning i tavlerne må man nogle gange smelte blokken om.