Svar til: Opvarmning og dannelse af HMF

FORUM FOR BIAVLERE Forums Honning og andre biprodukter Opvarmning og dannelse af HMF Svar til: Opvarmning og dannelse af HMF

#6838 Score: 0

Hej Gert

Jeg tror ikke, om det er noget, der er lavet større undersøgelser af, men jeg har dog fundet lidt.

Generelt bør nævnes, at der er flere faktorer, der har indflydelse på dannelsen af HMF, deriblandt pH-niveauet i den pågældende honning. I en uopvarmet honning, der opbevares ved 12-14 °C kan forventes en årlig stigning i HMF på 3 mg/kg for lusehonning og 5-6 mg/kg for blomsterhonning.

Forsøg har vist, at den tid, det tager, før niveauet af HMF når op på 30 mg/kg, afhænger af temperaturen på følgende måde:

Temp. °C           Tid

10                        25 – 30 år

20                        600 – 800 dage

30                        150 – 250 dage

40                        20 – 50 dage

50                        4,5 – 9,0 dage

60                        1 – 2,5 dage

70                        5 – 15 timer

80                        30 – 40 minutter

Ifølge Honningbekendtgørelsen må HMF ikke overstige 40 mg/kg, mens HMF skal være under 15 mg/kg, for at honningen kan opnå Danmarks Biavlerforenings kvalitetsmærke.

Jeg håber, du kan bruge mit svar.

Venlig hilsen Camilla Schabert

Konsulent, Danmarks Biavlerforening