Svar til: Allerød Kommmune

FORUM FOR BIAVLERE Forums Åben debat Allerød Kommmune Svar til: Allerød Kommmune

#5453 Score: 0

Ole Sam Nielsen
Deltager
35 pts

Et citat fra Ingemar Fries’  bog ”Blommer och bin”, side 44 og 45 :

Både solitære biarter (humlebi og samfundsbyggende honningbier) har spredt sig i norden i takt med, at indlandsisen har trukket sig tilbage.

Honningbien har  naturlig udbredelse i Sverige op til Dalarelven.

I stedet for at se honningbien som en konkurrent til andre arter er de et supplement  som, bidrager til øget biologisk mangfoldighed.

Hvis man favoriserer vilde bier,  er det bedre at satse på mange forskellige blomster og planter, og  sørge for at der ikke er mangel på bosteder.

At forbyde biavlere at holde bier i naturområder tilgodeser ikke andre vilde bier og reducerer den biologiske mangfoldighed.

Mangel på føde for bestøvende insekter skyldes ikke konkurrencen mellem forskellige arter, den ligger i bosteds–begrænsning, og, at  der i landskabet kan findes lange perioder , hvor der ikke findes nogen føde overhoved.

.

Kunde det ikke tænkes at der er andre faktorer end honningbier der er skyld i at de vilde bier er gået tilbage.

F.eks. pesticider  lovlige og ulovlige.

Og det at landbruget har ødelagt mange markskæld og grøftekanter, og det er tilladt at sprøjte med raundup helt ud til ”kronekanten” af åer og grøfter.

.

Honningbier som Miljøvogter står der i Tidskrift for biavl for1½ år siden, det er hvad der er fundet af ulovlige stoffer.

Chlorpyrifos forbudt siden 2011,

malathion har været forbudt i mange år,

lindan ligeledes forbudt,

acetamidprid høre under neonikotinoiderne  forbudt

thiacloprid høre under neonikotinoiderne  forbudt,

parationsom har været forbudt siden 2003.

.

oligolektisk, er de bier, der er fødespecialister. Det vil sige, at de kun kan bruge pollen fra ganske få plantearter

der er tale om i alt seks forskellige arter af oligolektiske bier, som er truede og har et fødeoverlap på mere end 70% med honningbien.

De seks arter er:

Vikkejordbi (Andrena lathyri)
Orange jordbi (Andrena marginata)
Guldbuksebi (Dasypoda suripes)
Blåmunkeglansbi (Dufourea halictula)
Klokkeglansbi (Dufourea inermis)
Murergnavebi (Hoplitis anthocopoid
Hvor i Danmark findes disse 6 arder af vilde bier , som jeg skal tage hensyn til , og er det kun mig som biavler der skal tage hensyn. ?

Findes der noget kort over områder hvor de lever. ?

Og hvordan ser de ud ?