Svar til: Allerød Kommmune

FORUM FOR BIAVLERE Forums Åben debat Allerød Kommmune Svar til: Allerød Kommmune

#5451 Score: 1

Bo Brebøl
Deltager
6 pts

Man kan eventuelt højne det kommunale vidensniveau gennem henvisning til følgende artikel:

https://agro.au.dk/aktuelt/nyheder/vis/artikel/forskere-evaluerer-konkurrencen-om-foedeplanter-mellem-honningbier-og-oevrige-bier-i-danmark/

Hvis der er yderligere problemer, kan man bede kommunens biologer specificere, hvilke truede bier, der findes i det pågældende område samt angive deres fourageringsperiode. Når det er besvaret, kan man som venlig biavler overveje at holde sine bier væk fra det angivne område i den kritiske fourageringsperiode. Jeg forventer ikke, at det vil give anledning til mange begrænsninger.

De fleste ønsker om begrænsninger er baseret på modefænomenet “rewilding” uden forskningsbaseret indhold suppleret med overfladisk læsning af en nyligt udkommen rapport af tvivlsom kvalitet fra AU (BIOS).

This post has received 1 vote up.