Svar til: skal de flyttes 800 meter væk

FORUM FOR BIAVLERE Forums Åben debat skal de flyttes 800 meter væk Svar til: skal de flyttes 800 meter væk

#4812 Score: 0

Ole Sam Nielsen
Deltager
35 pts

Den nuværende honningproduktion på naturarealerne vil ikke fortsætte næste sæson.

Venlig hilsen Kristian Graubæk, Arealforvalter i Danmarks Naturfond.

Danmarks Naturfond er en fond som blev stiftet i 1967 af Danmarks Naturfredningsforening.Fonden har til formål at bevare landskabelige og kulturhistoriske værdier, at beskytte dyre- og planteliv og at sikre rekreative områder for befolkningen ved erhvervelse og drift af fast ejendom, samt at yde støtte til fredningsformål.. Fonden får midler fra indsamlinger, gaver og arv.

Hjemsted: Skovsgaard Gods