Svar til: De vil lade græsset gro

FORUM FOR BIAVLERE Forums Biplanter De vil lade græsset gro Svar til: De vil lade græsset gro

#4743 Score: -1

Ole Sam Nielsen
Deltager
35 pts

Man havde dengang,  for ca. 50 år siden, fået en bedre forståelse og almen viden om naturen og det dyrkede landskab. Dengang var der mange læhegn med fyr og gran , det gav jo læ, men ikke meget mad til bier, fugle og andre dyr. Man var blevet klogere , så Statens Bi-forsøg fik til opgave at finde nogle mere velegnede planter til  blandt andet læhegn. Det har jeg været med til og lavet de første stiklinger til. Der blev som forsøg plantet en del  rundt omkring , i markskel og grøftekanter og i skoven. Det har været en succes for bier, insekter andre dyr og fugle .  Der var ca. 6 forskellige slags grundstammer  af  roser , paradisæbler, krægebær ,røn, tjørn, pil , og kvæder og dværg-kvæder, alt sammen med tilhørende underskovs planter.  Det er netop de områder,  Danmarks Naturfredning vil have forbudt for honningbier , det har jeg det lidt svært med , for at sige det pænt.

Dengang var det staten , Glistrup og Nils anker Kofod der fik lukket Statens biforsøg, vi var vel en torn i øjet på landbruget , jeg husker at der fløj en  sprøjte helikopter rundt om biforsøget , vi var alle sammen oprørte ikke mindst Orla , han fik stoppet den , og kort tid der efter blev det forbudt at sprøjte med fly, det var sku da også tosset og provokerende, at flyve rundt om biforsøget hvor vi lavede dronninger , men sådan var landbruget også dengang,

Det var stadig tilladt at bruge Paration, som slog mange bier ihjel, men bønnerne var ligeglad, deres forsikring betalte jo bare.

Det var også dengang at Orla fik lavet  LD50 skalaen , det vil sige at når 50 % dør på en bestemt mængde gift. Jeg ved ikke om man bruger den mere

This post has received 1 vote down.