Svar til: Danmarks Naturfredning Forening mener om bier

FORUM FOR BIAVLERE Forums Åben debat Danmarks Naturfredning Forening mener om bier Svar til: Danmarks Naturfredning Forening mener om bier

#4541 Score: 1

Bo Brebøl
Deltager
6 pts

Danmarks Biavlerforening har den opfattelse, at man fortsat skal kunne holde bier over hele landet. Danmarks Biavlerforening har dog udtrykt forståelse for, at man måske i helt specielle tilfælde skal udvise en vis tilbageholdenhed, hvis der er særlige grunde til det, men hovedreglen skal være, at honningbien er en naturligt hjemmehørende art overalt i Danmark.

Danmarks Naturfredningsforening fremlagde deres forslag til 800-meter zoner i 2018. Det var en forening i splittelse med sig selv, der anbragte dette punkt nederst blandt en række i øvrigt fornuftige punkter om at beskytte biernes levesteder og føre skrappere kontrol med godkendelsen og anvendelsen af pesticider.

Hvis målet om 30% beskyttet natur + 800-meter zoner blev gennemført, ville det blive næsten lige så umuligt at placere almindelige honningbier som det i dag med forhenværende landbrugs- og miljøminister Esben Lunde Larsens umulige regler er at placere økologisk godkendte bier i Danmark. Der findes under 20 økobiavlere. Det lave tal skyldes ikke manglende interesse, men det meget stramme regelsæt. Vi må se frem til, at den nuværende minister retter op på dette og ikke køber Danmarks Naturfredningsforenings forslag om 800-meter zoner.

Danmarks Biavlerforening arbejder på et sagligt grundlag for at sikre, at honningbien fortsat kan findes overalt i Danmark. De vilde bier er så specialiserede i deres valg af redeplads og fødekilder, at konkurrence normalt ikke forekommer.

This post has received 1 vote up.