Svar til: Trugstade

FORUM FOR BIAVLERE Forums Praktisk biavl Trugstade Svar til: Trugstade

#4401 Score: 1
Svend Grønlund
Medlem
1 pt

Når jeg tilsætter dronerammen i april, sætter jeg den bag bageste yngeltavle. Yngellejet vokser, og et par uger senere sidden den midt i yngellejet. Nye tavler tilsætter jeg enten foran yngellejet eller – for det meste – bag bageste yngeltavle. Den første efter dronetavlen må gerne være en jomfrutavle. Hvis det er en ny tavle, kan der være så meget plads, at de bygger  på tværs.

Når jeg sætter magasin på, tager jeg 4 gamle yngeltavler med op – placeret i midten, så de kommer til at være lige over de øvrige yngeltavler. Hvis jeg er sikker på, hvor jeg har dronningen, lægger jeg dronningregitter på med det samme, ellers venter jeg til næste gang.

“Gamle honningtavler”, hvad er det? Det er vel ikke overskydende fodertavler? Det er sukker og skal fjernes, så snart der er samlet ny åben honning. Vi slynger ikke sukker! I april er det let at se, hvad der er sukker (forseglet), og hvad der er honning (uforseglet). Nu er det umuligt at se forskel. Jeg fjerner hvert år 1 – 4 tavler med overskydende foder.

 

This post has received 2 votes up.