Svar til: sprøjtning hvad gør vi, eller skal vi ingen ting gøre?

FORUM FOR BIAVLERE Forums Love og regler sprøjtning hvad gør vi, eller skal vi ingen ting gøre? Svar til: sprøjtning hvad gør vi, eller skal vi ingen ting gøre?

#4352 Score: -1

Martin Gejl
Medlem
-1 pt

Pesticider og andet ”gift”

Som både landmand, biavler og en der arbejder med forsøg og registrering af pesticider er det jo en underholdende debat Gunner har fået startet. Jeg holder lige svineproduktionen ude af mit indlæg da det er pesticider jeg ved noget om. For at forstå hele det her pesticid/plantebeskyttelsesmiddel debat skal man holde sig for øje at der er en lang registreringsproces bag ved dette. Her testes midler også på deres effekt på bier her under biers udvikling. Pesticider er en fællesbetegnelse for stoffer der bliver brugt i planteproduktion til beskyttelse af en plante mod en skadegører (Insekt, svamp, ukrudt). Og her er det lige gyldigt om det er til konventionelt eller økologisk jordbrug, og ja vi bruger pesticider i økologisk jordbrug, der er vist pt godkendt 39 pesticider til økologisk jordbrug. Der bliver konstant udviklet nye pesticider, og i den proces er der hele tiden en udvikling mod at finde løsninger der har så lille en negativ effekt på de organismer de ikke skal virke på.

Alt er giftigt, og intet er uden gift. Dosen alene får en ting til ikke at forgifte. Og hvad betyder det. Det betyder at når vi meget gerne vil behandle vores varroamider så hælder vi noget myresyre eller oxsalsyre på vores bier i en dosering som ikke slår bien ihjel men slår varroamiden ihjel. Hvis vi overdoserer så skader vi også bien, så ja de organiske syre er også ”gift” i den rette dosering (der er en grund til at det er fornuftigt at bruge lidt sikkerhedsudstyr). Bierne kan bare tåle lidt mere end miden. Men vi vurderer som biavler at det er bedre for bien at få lidt ”gift” end at blive angrebet for meget af varroamider. Et kendt aktivstof i et a vores pesticider mod glimmerbøsser er faktisk godkendt til bekæmpelse af varroa hos bier i Europa (Tau-fluvalinate). Så om noget er et pesticid et lægemiddel eller et biocid har ikke noget med aktivstoffet at gøre, men andvendelsesområdet. Og generelt er der væsentlige strengere krav til en registrering af et pesticid end et biocid i forholdet til miljø og økotoksikologivurderingen. Det samme gør sig gældende i landbruget i den rette dosering skader midlet kun det det er beregnet til. Det gælder hele tiden om at finde den rette mængde, om det være sig pesticider godkendt til konventionel planteavl eller pesticider der også er godkendt til økologi.

Man kunne måske godt tage op, at der kun må sprøjtes raps i blomstring om natten. Det ville helt klart være en rellevant debat. Det kunne jo være en opgave for DBF at snakke lidt med rådgiverne inden for landbruget, om at men henstiller til kun at sprøjte blomstrende afgrøder om natten selv om der ikke er et bi-mærke på midlet de bruger. Selv om det er dokumenteret at et middel ikke skader bien eller bisamfundet ved udsprøjtning i biernes flyvetid over blomstrende afgrøder er der nok ingen grund til at de skal tage bad i det.

Så der bør tænkes lidt over at et pesticid ikke bare er gift. Hvis myresyre blev brugt i planteproduktionen ville det også være et pesticid. Men det vil aldrig kunne godkendes da det ville have for store negative effekter på omgivelserne.

Med venlig hilsen

Martin

This post has received 1 vote down.