Svar til: AUs notat om den risiko biavl udgør for biodiversiteten. Bestillingsarbejde ?

FORUM FOR BIAVLERE Forums Åben debat AUs notat om den risiko biavl udgør for biodiversiteten. Bestillingsarbejde ? Svar til: AUs notat om den risiko biavl udgør for biodiversiteten. Bestillingsarbejde ?

#3927 Score: 1

Bo Brebøl
Deltager
6 pts

Lad os nu lige klappe hesten, inden vi får julemaden og de mange beskyldninger galt i halsen. Det der foregår på Aarhus Universitet og som refereres i Dagbladet Information er udtryk for interne stridigheder, hvor den ene part har udtalt sig offentligt allerede under notatets tilblivelse og sidenhen mobiliseret et heppekor af forargede “eksperter”. Jeg synes det er mere konstruktivt at forholde sig til sagens fakta, og der har kritikerne ikke meget at komme efter.

Stridens kerne er det formodede konkurrenceforhold mellem vilde bier og honningbier. Notatets konklusion om, at der ikke under de givne forhold i Danmark er grund til bekymring er korrekt. Se faktablad:

https://www.biavl.dk/wp-content/uploads/2017/09/Faktaark-vilde-bier-og-honningbier.pdf

Den omstændighed, at nogle meget ihærdige biologer har nogle hypoteser, som de kræver respekteret, gør ikke deres synspunkter til videnskab. At skabe mudderkastning og underlødig debat omkring en forskningsbaseret vurdering er et problem, universitetets ledelse burde forholde sig til.

Vi er mange, der arbejder for at fremme biodiversitet og en rigere natur. Desværre tegner der sig et billede af to fløje, hvor nogle ønsker en bred indsats, mens en hård kerne vil tage patent på naturen og have afgrænsede råderum til deres egen udvikling.

This post has received 1 vote up.