Svar til: Forbyd Roundup

FORUM FOR BIAVLERE Forums Åben debat Forbyd Roundup Svar til: Forbyd Roundup

#3898 Score: 0
Ole Sam Nielsen
Deltager
35 pts

Rigsrevisionen har gennemgået i alt 18 sager, hvor Miljøstyrelsen har dispenseret for brug af i forvejen forbudte stoffer. Noget som kun ifølge lovgivningen kan gives i nødstilfælde.
.
I 13 af sagerne har Miljøstyrelsen fraveget ministeriets egne faglige retningslinjer for vurdering af grundvandrisiko, hedder det i konklusionen fra Rigsrevisionen.
.
Et af de stoffer Rigsrevisionen har kigget på er stoffet rimsulfuron, som bruges i kartoffelavl. Stoffet mistede sin godkendelse i 2012, men har hvert år siden fået dispensation til at blive anvendt. Selvom stoffet blev forbudt i 2012, blev det i 2017 solgt i større mængder end året før forbuddet.
.
Miljøstyrelsen har fra 2011 til 2019 givet 131 dispensationer til anvendelse af sprøjtegifte, der ellers ikke er godkendt.
.
Syv stoffer på listen har fået dispensation til anvendelse mindst seks år i træk.
.
Og hvordan så med BIERNE ?
.
https://www.dn.dk/nyheder/dn-sprojtegifts-kritik-fra-rigsrevisionen-er-dybt-alvorlig/
https://www.ft.dk/da/statsrevisorerne/nyheder/2019/12/sikring_af_grundvandet