Svar til: Nye regler for økologisk honning – NaturErhvervsstyrelsen har udsendt dette

FORUM FOR BIAVLERE Forums Økologisk biavl Nye regler for økologisk honning – NaturErhvervsstyrelsen har udsendt dette Svar til: Nye regler for økologisk honning – NaturErhvervsstyrelsen har udsendt dette

#2419 Score: 0

Bo Brebøl
Deltager
6 pts

Mindst 114.000 ha blomstrende afgrøder kan flyttes, efter at Økokort 2018 er udarbejdet:

http://lbst.dk/nyheder-og-presse/nyheder/nyhed/nyhed/1-februar-aabner-vi-for-ansoegninger-til-maalrettede-efterafgroeder-1/?utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail&utm_campaign=1-februar-bner-vi-for-ansgninger-til-mlrettede-efterafgrder&cHash=25edf55cf74962df3f11b017cccd8bec

“Du må godt etablere efterafgrøderne på et andet omdriftsareal indenfor samme ID15-område efter 20. april 2018, så længe det nye areal eller arealer tilsammen udgør det samme antal ha, som du har søgt tilskud til.”

Landbrugsministeriets 95%-model nærmer sig en parodi.