Svar til: Nye regler for økologisk honning – NaturErhvervsstyrelsen har udsendt dette

FORUM FOR BIAVLERE Forums Økologisk biavl Nye regler for økologisk honning – NaturErhvervsstyrelsen har udsendt dette Svar til: Nye regler for økologisk honning – NaturErhvervsstyrelsen har udsendt dette

#2418 Score: 0

Bo Brebøl
Deltager
6 pts

Landbrugsministeriet har netop udsendt en meddelelse, hvori ministeriet tilkendegiver, at det fortsætter ufortrødent i samme skure:

http://lbst.dk/nyheder-og-presse/nyheder/nyhed/nyhed/ansoegningsrunde-for-oekologisk-biavl-2018-er-aaben-fra-torsdag/?utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail&utm_campaign=ansgningsrunde-for-kologisk-biavl-2018-er-ben-fra-torsdag&cHash=670c60d55a4e552b44bd5b970eeeaaf2

Her er et uddrag fra ovenstående meddelelse:

“Du kan finde et kort over områder, som er godkendt til økologisk biavl. Kortet blev offentliggjort sidste år og ligger i Tast selv-service, og det kan ses når du indberetter dine bigårde. Bemærk, at kortet kun er vejledende i 2018. Landbrugsstyrelsen vil udstede et nyt kort over områder, som kan godkendes til økologisk biavl i 2018 primo maj. “

Så, når rapsen er afblomstret, kan vi få endeligt svar på, hvor vi må stille vores økologiske bier under hensyntagen til den raps, der ikke længere er i blomst. I sandhed et genialt system!