Svar til: Fodring og varroa behandling mens bierne står på bestøvning

FORUM FOR BIAVLERE Forums Åben debat Fodring og varroa behandling mens bierne står på bestøvning Svar til: Fodring og varroa behandling mens bierne står på bestøvning

#2044 Score: 0

Bo Brebøl
Deltager
6 pts

Trækbiernes opgave er at aflevere nektar til stadebierne, som flytter nektaren op i honningtavlerne, hvor de deponerer nektaren, som undervejs er tilsat enzymer. Jeg har set trækbier gå på rov i fremmede fodermagasiner, men jeg tvivler på, at de i deres egen familie vil skifte rolle til stadebier. Har vi nogen iagttagelser på det?