Svar til: CCD colony collapse disorder

FORUM FOR BIAVLERE Forums Skadedyr og sygdomme CCD colony collapse disorder Svar til: CCD colony collapse disorder

#1647 Score: 0

Ole Sam Nielsen
Deltager
35 pts

CCD colony collapse

For nogle år siden døde en hel del bier i Tyskland på samme tid. Man fandt ud af, at nogle Neonicotinoids bejdsemiddell var håndteret forkert. Det var ført med luften og havde dræbt en masse bier. Neonicotinoids er et meget meget koncentreret bejdsemiddel.

I og omkring Ringsted døde der ligeledes en masse bier for nogle år siden. Også her fik Neonicotinoids skylden.

I 2014 og -15 blev det totalt forbudt at anvende Neonicotinoids i EU. I 2016 blev der givet dispensation i Danmark til at anvende Neonicotinoids – på trods af at EU anbefalede et forbud.

Synganta og Monsanto hedder de firmaer, der fremstiler Neonicotinoids til det danske markedet. Midlet er egentlig beregnet til bekæmpelse af jordlopper, som er meget udbredte om efteråret. Hvis  vinter rapsen sås meget tidligt, og det bliver et mildt efterår, blomstrer rapsen allerede om efteråret, og bierne når at hente en del pollen og nektar før vinter. I dette pollen vil der være en meget høj koncentration af Neonicotinoids, som bierne blander i deres vinter foder.

Hvis bierne overlever vinteren, får de mere Neonicotinoids næste forår, når rapsen blomstrer igen. Det er vel nok derfor, Neonicotinoids bliver kaldt ”systemiske” ”smarte” pesticider.

PS.. Ovenstående er min egen filosofi. Jeg er ikke kemiker og kan derfor ikke bringe en fagligt holdbar analyse af Neonicotinoids indhold.

Hilsen Sam