Svar til: Udsendt fra Ole Hertz: Problemer omkring parallelavl

FORUM FOR BIAVLERE Forums Økologisk biavl Udsendt fra Ole Hertz: Problemer omkring parallelavl Svar til: Udsendt fra Ole Hertz: Problemer omkring parallelavl

#1147 Score: 0

Flemming Vejsnæs
Deltager
10 pts

Svar fra KE Jørgensen

Udsendt fra

Følgende er sakset fra N.E.s hjemmeside:

“Parallelavl er i økologisk produktion ikke tilladt. I forbindelse med biavl er det dog muligt at få dispensation til, at du i bestøvningsøjemed kan have både økologiske og ikke-økologiske stader i din produktion. I bestøvningsøjemed betyder, at bierne er der for at sikre en optimal bestøvning af fx en frugtplantage, en hvidkløverafgrøde eller andre blomstrende afgrøder. For de ikke-økologiske stader skal du overholde alle regler for økologisk biavl, på nær godkendelsen af placeringen. Du kan ikke sælge honningen fra de ikke-økologiske bier som økologisk.”

Men ifølge OH’s mail lader det til at N.E. er begyndt at (for)tolke på deres vejledning.

Mvh

Keld Erik