Svar til: CCD colony collapse disorder

FORUM FOR BIAVLERE Forums Skadedyr og sygdomme CCD colony collapse disorder Svar til: CCD colony collapse disorder

#1119 Score: 0
Henrik Fromberg Olsen
Deltager
2 pts

Hej Erling

Jeg mener at have hørt at der også kan være mistanke om nogle sprøjtemidler som bruges i landbruget som kaldes systemestiske midler .Midlet bliver optaget i planterne og overføres via pollen til bierne .Dette kunne måske have en forklaring på at de mister orienteringevnen. Hvis bare dette kunne bevises var vi da blevet lidt klogere .

Tak for svaret

Hilsen Henrik