Svar til: Naturnationalparkerne i Danmark

FORUM FOR BIAVLERE Forums Åben debat Naturnationalparkerne i Danmark Svar til: Naturnationalparkerne i Danmark

#5471 Score: 1

Arne T. Henriksen
Deltager
4 pts

Vi er i bestyrelsen fuldt opmærksom på problemet.

I forbindelse med oprettelsen af  den nationale arbejdsgruppe for interesssenter for Naturnationalparkerne henvendte Danmarks Biavlerforening sig Miljø- og Fødevareministeriet og opfordrede til at vi blev inddraget i denne gruppe.

Desværre blev vores anmodning afslået og en henvendelse til Statsministeren og Miljøministeren ændrede desværre ikke på denne beslutning.

 

Vi har efterfølgende fulgt op med et høringssvar, hvor vi kommer med følgende anbefaling:

Danmarks Biavlerforening anbefaler på den baggrund:
– at der fortsat bør være mulighed for at holde honningbier i
naturnationalparker, men at der laves en vurdering af mængden og
om der er særligt følsomme områder med meget lavt fødegrundlag
eller meget truede arter, som har et nicheoverlap med honningbien,
der betyder at de kan være udsat for konkurrence.

– at der i hver naturnationalpark etableres et samarbejde med den
nærmeste lokale biavlerforening for etablering af en passende
bestand af honningbier samt overvågning af bestøverfaunaen.

 

Vi fortsætter selvfølgeligt vores arbejde med at få indflydelse på beslutningerne gennem de kanaler og kontakter vi har.

 

…og der er ikke nogen grund til at lade os skræmme af hvad en tilfældig deltager i en tilfældig Facebookgruppe mener og tror

This post has received 1 vote up.