Svar til: 6 arder af vilde bier

FORUM FOR BIAVLERE Forums Åben debat 6 arder af vilde bier Svar til: 6 arder af vilde bier

#5464 Score: 0

Ole Sam Nielsen
Deltager
35 pts

Bekymringsarter

Derfor er det ifølge forskerne vigtigt at få identificeret såkaldte opmærksomhedskrævende arter  for at sikre bevarelsen af de vilde biarter.

”Vi har opstillet parametre, der giver mulighed for at identificere arter og områder med grundlag for bekymring. Dette bygger på et højt fødeoverlap på mere en 70% og samt en placering som sårbar, truet eller kritisk truet på den danske rødliste,” forklarer Claus Rasmussen.

Parametrene kan bruges til beslutninger vedrørende forvaltning af honningbier i områder med kendte bestande af truede arter. Eksempelvis viser studiet, at der er tale om i alt seks forskellige arter af oligolektiske bier, som er truede og har et fødeoverlap på mere end 70% med honningbien.

Så vidt så godt, hvor finder jeg så de 70%  fødeoverlapende blomster , og hvad er det for nogle .

Og hvad er det for blomster de 6 forskellige sårbare vilde bier trækker på .