Svar til: Honningproduktion på naturarealerne vil ikke fortsætte næste sæson

FORUM FOR BIAVLERE Forums Åben debat Honningproduktion på naturarealerne vil ikke fortsætte næste sæson Svar til: Honningproduktion på naturarealerne vil ikke fortsætte næste sæson

#5184 Score: 0

Lene Marxen
Medlem

Kære biavlskolleger.

Jeg er frivillig biavler og passer bier på Skovsgaard Gods. De tre bifamilier jeg passer for Naturfonden producerer honning og bruges til besøgsbigård for de mange besøgende på Skovsgaard. Jeg udvider til næste år famlierne ti 5-6 famlier.

I er meget velkommen til at besøge bigården. Den ligger i det syd østligste hjørne, foran shelterne og ved siden af frivillighedshuset.  Hovedbygningen ligger ca. 1,5 kilometer fra et område, som jeg kalder naturområdet ved Påø gården. Perlen i området. I en zone på ca. 600 meter fra naturområet, vil der ikke blive sat bigårde op. Der er en lokal biavler, som friviligt har flyttet sine bier derfra, efter aftale med Kristian.

Foruden Naturfondens bier, er der 28 andre bifamlier i området vest og syd for hovedbygningen, ca. 2-2,5 km afstand fra naturområdet. Skovsgaard er medlem af Danmarks Biavlerforening. Jeg er medlem af DBF (og jeg er næstformand i Danmark Naturfredningsforening Langelannd). Jeg er SÅ af stolt min lokale biavlerforening. De arbejder for at skabe en større mangfoldighed, de både samarbejer med og deltager i DN´s arrangementer. Jeg håber på et større samarbejde og mere positivt syn på DN indenfor vores egne rækker.

Jeg er blevet kontakt af min lokale biavlerforening, som ville høre nærmere om, hvorvidt der skulle være bier og salg af honning på Skovsgaard. Selvfølgelig skal der være det!

Jeg har talt med Kristian Graubæk og i er meget velkommen til at spørge ham nærmere. Gerne på mail først: kristian@dknf.dk og så få en snak med ham over telefonen. Han er ikke spor vanskelig.

Men i stedet for snakken over en telefon, så kunne være en skønt, hvis DBF ville være med til et fælles arrangement, hvor i ser bigården og bierne, køber vores lokale honning og vi tager en gåtur rundt på Skovsgårds område. Det er vigtigt, at vi som forening, har kendskab til, hvad der er oppe og nede.

De bedste hilsener fra

Peter Spangtoft Marxen, frivillig biavler på Skovsgård Gods.