Svar til: De vil lade græsset gro

FORUM FOR BIAVLERE Forums Biplanter De vil lade græsset gro Svar til: De vil lade græsset gro

#4744 Score: 0

Bo Brebøl
Deltager
6 pts

Jo, man bruger desværre stadig LD50 (Lethal Dosis 50%) som et væsentligt element i godkendelsen af pesticider. Dengang man arbejdede med akut giftige midler som fx parathion, var LD50 et meningsfyldt mål for midlets giftighed. I dag, hvor der anvendes systemiske midler med langtidsvirkning, er LD50 nærmest meningsløst. Derfor arbejder både Danmarks Biavlerforening og mange andre, der interesserer sig for natur og biodiversitet, for en ændring af godkendelsesproceduren, hvor langtidsvirkning og kombinationseffekter indgår.

Langtidsvirkningen og kombinationseffekterne har også gjort det næsten umuligt at gennemføre en erstatningssag for biskader. Det gælder specielt, fordi vi samtidig har fået problemer med varroa og virussygdomme, som den formodede skadevolder kan bruge som undskyldning for den omfattende bidød. Her må løsningen være en forbedring af voldgiftssystemet og en større indsats i forskning vedrørende bisygdomme, forgiftningsskader og analysemetoder.