Svar til: Verdenskongres.

FORUM FOR BIAVLERE Forums Åben debat Verdenskongres. Svar til: Verdenskongres.

#2175 Score: 0
Rune Havgaard Sørensen
Keymaster
1 pt

Kære Gunnar Lund

 

Det er helt naturligt, at stille spørgsmål til en forenings internationale aktiviteter.

Først skal jeg præcisere, at den danske delegation bestod af 20 personer. Heraf var syv personer fra Danmarks Biavlerforenings sekretariat og bestyrelse. En del af disse var helt eller delvist eksternt finansieret, da deres deltagelse i kongressen indgår i forskellige projekter. Der er således ikke tale om, at Danmarks Biavlerforening i år havde større repræsentation end tidligere år.

De resterende personer i den danske delegation var repræsentanter for de virksomheder og foreninger, som Danmarks Biavlerforening samarbejdede med om buddet. Der kan blandt andet nævnes Swienty, Aulumgaard og Wonderful Copenhagen, men også flere biavlere havde valgt at deltage. Alle disse har naturligvis selv finansieret deres deltagelse.

Verdenskongressen Apimondia afholdes hvert andet år, og det er et vigtigt mødested for biavlere, virksomheder, konsulenter og forskere fra hele biavlerverdenen. Derfor er det et vigtigt sted at være til stede, for at blive opdateret med nyeste viden, samt holde møder med diverse personer.

Danmarks Biavlerforenings bud på Apimondia 2021 har været bakket op af de lokale biavlerforeninger på såvel formandsmødet 2016 og generalforsamlingen 2017. Gennem hele budprocessen, har vi haft fokus på, at det skulle medvirke til at markedsføre dansk biavl, hvilket i væsentlig grad er lykkedes. Et eksempel på markedsføringen ser du i filmen på nedenstående video:

I forhold til interessevaretagelsen i EU, sikrer vi primært dette gennem vores repræsentation i Copa Cogeca (EU’s landbrugsråd), hvor vi samarbejder med vores kollegaer fra øvrige biavlsorganisationer i EU. Endvidere er vi en del af Nordisk Baltisk Biråd, hvor der også drøftes politiske sager.

Foreningens udgifter til forskellige aktiviteter fremlægges hvert år i foreningens årsrapport, der ligger tilgængelig på vores hjemmeside http://www.biavl.dk. Her findes den i forbindelse med materiale fra generalforsamlingerne.

Dine input til Tidsskrift for Biavl, vil jeg tage med videre.

Jeg håber det var svar på dit spørgsmål, ellers er du meget velkommen til at kontakte mig.

 

Venlig hilsen/best regards

 

Rune Havgaard Sørensen

Sekretariatsleder

 

Direkte: +45 57 86 54 69

E-mail: rhs@biavl.dk

……………………………………

 

Danmarks Biavlerforening

Fulbyvej 15

DK-4180 Sorø

Telefon: +45 57 86 54 70

http://www.biavl.dk