Svar til: At udvide med nye magasiner sat UNDER de gamle,

FORUM FOR BIAVLERE Forums Åben debat At udvide med nye magasiner sat UNDER de gamle, Svar til: At udvide med nye magasiner sat UNDER de gamle,

#6119 Score: 0
Eigil Wiwe
Medlem
-1 pt

Hej Allan

Jeg vil lige beskrive, hvordan jeg i min biavl førsøger at skabe et godt rum for dronningen. Hvis du kender von Fritch-metoden, vil du se at den er afledt fra en del af denne.

Dronningens afstresningsrum

3. magasin fra bunden.

Under dronningegitteret er det øverste yngelmagasin placeret. Det opbygges med tre yngeltavler i midten og kunsttavler til bege sider for resten. Dette magasin fyldes af byggebier. De placerer sig nærmest yngeltavlerne, og disse udbygges derfor efterhånden og fyldes med honning. Hvis stadet er rigtigt dispositioneret kommer der ikke yngel i disse tavler. Byggebierne rykker lidt længere ud og bygger videre på de næste kunsttavler o.s.v.

Kunsttavlerne bliver efterhånden udbyggede og bliver fyldt op med honning. Ved eftersyn ombyttes honningtavler i dette magasin med kunsttavler fra honningmagasinet og honningtavlerne flyttes op over gitteret.

Selve afstresningsrummet er rummet med kunsttavler og bygge bier. Det er vigtigt, at dette rum findes i toppen af stadet, d.v.s. I toppen af den del af stadet, som dronningen har adgang til.

Det vil sige når man bruger dronningegitter skal afstresningsrummet findes lige under dronningegitteret. Så kan dronningen gå derop og stresse af blandt de fredelige byggebier eller på de honningtavler, der efterhånden kommer her.

Når man under tiden hører at dronningegitteret fører til sværmning, er det fordi man lægger det over et overfyldt yngelleje uden afstresningsrum til dronningen, og så hjælper det ikke, at der er mange tomme tavler over gitteret. De gavner ikke dronningen.

Afstresningsrummet er det vigtigste for sværmhindringen, her henter dronningen kræfter til sine æglægningstogter ned i yngelrummet, den æglægning som jo er forudsætningen for feromonproduktionen, som får bierne til at arbejde stabilt. Når hun indimellem kan samle kræfter op får hun også mulighed for at lægge flere æg, og stadet beholder sin store størrelse længere hen på sommeren, end ellers. Og des større stade når trækket kommer, des større honningudbytte.

 

Som du ser af ovenstående opererer jeg med at afstresningsrum, for at opnå sværmhindring. Dette rum synes jeg ikke der skabes i Abbé Warre’s Beekeeping . Derfor er jeg bange for at den svarer til at lægge et dronninggitter lige over det fulde yngelleje. Alså at der ikke bliver plads til et mere stille rum for dronningen.

Som jeg skrev tidligere kender jeg ikke Abbé Warre’s Beekeeping . Så for mit vedkommende er jeg nu bare ude i et tanke eksperiment.

M.V.H.

Eigil Wiwe